AÇIK RIZA

Yalçın Gıda İth. Ve İhrc. San. Ltd. Şti. (“Yalçın Otel”)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) sınırları çerçevesinde, internet sitemizi ziyaret ederek bilgi almak adına form dolduran kişilerin;

iletişim bilgileri sizlerle iletişim kurulabilmesi ve reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla,

toplanmakta, işlenmekte, elektronik ortamda sınırlı süre ile sınırlı olarak saklanmakta, tedarikçilerine ve hizmet alınan üçüncü kişilere işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek veri işleyen sıfatıyla aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde veri işleyen sıfatıyla paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine Yalçın Otel tarafından devam edileceğini, açık rızamla onaylıyorum.