Metin Kutusu: 1
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 

A.     Genel bilgiler ve kullanım amacı

Bu başvuru formu Yalçın Gıda İth. Ve İhrc. San. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.

İşbu formdaki veriler; şirketimiz ile hukuki ilişkinizin tespit edilebilmesi, başvuruya konu kişisel verilerinizin belirlenebilmesi, başvurunuza doğru ve yasal süre içinde cevap verilebilmesi amaçlarıyla talep edilmektedir. Talebinizin değerlendirilmesi sırasında ek belgeye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir.

Başvurunuzu bu formu eksiksiz doldurup imzalayarak veya bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak şirketimizin Ayazlı Mah. Kumru-Korgan Yolu Asfaltı Cad. 115/AYalçın Otel Fatsa/ORDUTürkiye adresine şahsen, posta ya da kargo yoluyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, başvurunuzu kayıtlı elektronik posta (kep) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yacingidaithalat@hs04.kep.trkep adresine iletebilirsiniz.

B.     İlgili kişi bilgileri

 

Adı soyadı

 

TC No

 

İletişim adresi

 

Telefon numarası

 

E-posta

 

 

C.     Lütfen şirketimiz ile olan ilişkimizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, eski çalışan, … vb.)


 

 

D.     Başvuru konusu

Başvuru konusu ve talebinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.


 


 

E.     Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilmesini istediğiniz iletişim kanalını seçiniz.

 

Cevap E-posta adresime gönderilsin.

Cevap adresime postalansın.

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten

teslim alınması durumunda Noter tasdikli

vekaletname veya yetki belgesi gereklidir.)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul ederim.

 

 

İlgili Kişi

Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : İmza :